MIDWAY HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2015

Rapportperioden januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 496 Mkr (595 Mkr) 
  • Resultatet före skatt uppgick till 14 Mkr (6 Mkr)      
  • Resultatet efter skatt uppgick till 12 Mkr (4 Mkr)     
  • Vinst per aktie uppgick till 0,48 kr (0,17 kr)              
  • Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till 0,44 kr
  • Kassaflödet uppgick till 30 Mkr (8 Mkr) motsvarande 1,20 kr (0,33 kr) per aktie

Effekter av omstrukturering

  • I december 2014 såldes Sävjsö Trähus till Eksjöhus Industrier AB. Köparen tillträdde den 7 januari varför reavinsten, 5 Mkr, redovisas som omstruktureringsnetto i Q1 – 2015.                                                                 

Perioden i sammandrag

Mkr  2015 2014 Helår
2014
Nettoomsättning 496 595 2 365
Rörelseresultat före omstrukturering 9 5 27
Omstruktureringsnetto  5 0 -66
Rörelseresultat     14 5 -39
Resultat före skatt 14 6 -47
Periodens resultat 12 4 -51
Resultat per aktie, kr
–          före konvertering  0,48 0,17 -2,12
–          efter full konvertering 0,44 – -2,12
Eget kapital per aktie, kr
–          före konvertering 18,93 20,25 18,40
–          efter full konvertering 18,93 – 18,40

Nedladdningsbara dokument

» PDF