MIDWAY HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2014

Rapportperioden januari – december                         

Nettoomsättningen uppgick till 2 365 Mkr (2 377 Mkr)

Resultatet före skatt uppgick till -47 Mkr (-18 Mkr)

Resultatet efter skatt uppgick till -52 Mkr (-15 Mkr)

Vinst per aktie uppgick till -2,12 kr (-0,69 kr)

Vinst per aktie, efter full konvertering, uppgick till -2,12 kr

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

Årets resultat har belastats med -67 Mkr (-12 Mkr) i omstruktureringsnetto

Rapportperioden oktober – december                        

Nettoomsättningen uppgick till 601 Mkr (637 Mkr)              

Resultatet före skatt uppgick till -15 Mkr (-16 Mkr)              

Teknikföretagens rörelseresultat uppgick till 8 Mkr (2 Mkr) 

Handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 2 Mkr (-2 Mkr)

Q4 har belastats med -19 Mkr (-4 Mkr) i Omstruktureringsnetto    

Effekter av omstrukturering

Resultatet före omstrukturering och före skatt uppgick till 20 Mkr (-6 Mkr)

Året har belastats med -67 Mkr (-12 Mkr) i omstruktureringskostnader varav nedskrivning av goodwill -10 Mkr. I omstruktureringsnettot -62 Mkr

ingår 5 Mkr hänförliga till reavinst från Gustaf E Bils försäljning av verksamheten i Borås.                                         

Den 22 december såldes Sävjsö Trähus till Eksjöhus Industrier AB.        

Köparen tillträdde den 7 januari varför reavinsten, 5 Mkr, kommer att redovisas i Q1 – 2015.  

oktober-december januari-december
2014 2013 2014 2013
Nettoomsättning 601   637     2 365 2 377
Rörelseresultat före omstrukturering 6 -9 28 0
Omstruktureringsnetto -19 -4 -67 -12
Rörelseresultat -13 -13 -39 -12
Resultat före skatt -15 -16 -47 -18
Periodens resultat -20 -11 -52 -15
Vinst per aktie före konvertering -0,91 -0,44 -2,12 -0,69
Vinst per aktie efter full konvertering -0,91 — -2,12 —
Eget kapital per aktie
Före konvertering — — 18,40 20,12
Efter full konvertering — — 18,40 —

Nedladdningsbara dokument

» PDF