Midway expanderar Gustaf E Bil genom förvärv av Br Larssons Bilförsäljning AB

Gustaf E Bil, dotterbolag till Midway Holding AB har idag köpt samtliga aktier i Br. Larssons Bilförsäljning AB (www.brlarssonsbil.se).

Gustaf E Bil är etablerat i Skövde, Borås, Falköping, Mariestad och Ulricehamn. Bolaget är återförsäljare och fullserviceleverantörer av Opel, Chevrolet, Subaru, Mitsubishi och SAAB. Vidare drivs flermärkesverkstäder, genom avtal med MECA, på samtliga anläggningar.

Br Larssons, som är etablerade i Alingsås, Vara, Lidköping och Skara är återförsäljare och fullserviceleverantör av Opel, Chevrolet, SAAB och Peugeot på samtliga sina anläggningar.

De tidigare ägarna, bröderna Per-Åke och Lars Olof Larsson:

"Vi är andra generationens ägare och har nått en sådan ålder att det är naturligt att lämna över stafettpinnen. Eftersom det inte varit aktuellt med en succession inom familjen har vi sökt externa ägare.

Vi kommer även fortsättningsvis att äga samtliga de fastigheter som Br Larssons bedriver sin verksamhet i. Detta tillsammans med de utmaningar som är en följd av SAAB:s problem har gjort det extra viktigt att hitta rätt köpare. Vi har bedömt att Gustaf E Bil, med sin långa erfarenhet i branschen, sitt geografiska läge och sin finansiella styrka väl uppfyller våra önskemål.

Anders Borg, VD på Gustaf E Bil:

Genom förvärvet av Br Larssons täcker vi hela Skaraborg. Även om såväl Gustaf E Bil som Br Larssons i dagsläget är negativt påverkade av SAAB:s problem så är min bedömning att vi genom förvärvet har skapat en långsiktigt mycket stark aktör på vår lokala marknad.

Förvärvet bedöms inte få någon kortsiktig påverkan på Midways resultat. Soliditeten, beräknat på balansräkningen per den 31 december 2011 minskar med 0,8 %-enheter.

Malmö den 18 april 2012
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller
0705 – 95 21 95.

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2012 kl. _12:55__

Nedladdningsbara dokument

» PDF