Midway avyttrar resterande 49,9 procent av fastighetsbolag i Hjärup

I mars 2017 avyttrade Midway 50,1 procent av aktierna i bolaget Lundgrens Montage i Hjärup AB till Acrinova AB. Bolaget innehåller en fastighet i Hjärup, Staffanstorps kommun.

Idag har Midway sålt resterande 49,9 procent till Acrinova AB.

Köpeskillingen uppgår till 5,5 miljoner kronor, vilket regleras kontant på tillträdesdagen den 10 april 2018. Försäljningen kommer att ha en positiv resultateffekt på cirka 3 miljoner kronor i det andra kvartalet 2018.

"Försäljningen av fastighetsbolaget är ett led i den övergripande strategin att skapa en koncern med färre och större bolag" säger Midways VD Sverker Lindberg.

För mer information kontakta gärna:

Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10

VD, Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF