Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB kommer att hålla årsstämma den 25 april 2012. Bifogad kallelse kommer att publiceras i Post & Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida (www.midwayholding.se) den 16 mars 2012.

Malmö den 8 mars 2012
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF