Halvårsrapport Midway Holding 1/1 – 30/6 2013

  • Nettoomsättning: 1 225 Mkr (1 192 Mkr)
  • Resultat före skatt: 5 Mkr (15 Mkr)
  • Periodens resultat: 2 Mkr (10 Mkr)
  • Resultat per aktie: 0,10 kr (0,40 kr)
  • Arbetet med koncentration mot färre och större bolag pågår
  • Resultat före skatt för Q2 uppgick till 20 Mkr (-4 Mkr)

     
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2013 kl. 11:20
     
Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF