Halvårsrapport Midway Holding 1/1 – 30/6 2012

  •     Nettoomsättning: 1 192 Mkr (1 155 Mkr)
  •     Resultat före skatt: 15 Mkr (20 Mkr)
  •     Periodens resultat: 10 Mkr (14 Mkr)
  •     Resultat per aktie: 0,40 kr (0,54 kr)

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 augusti 2012 kl. 15:45.

Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF