Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Midway Holding Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556323-2536 Midway Holding Aktiebolag
Instrument B-aktier
Innehavare Malmöhus Invest AB
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2016-02-10
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 – aktier 1 244 849
 – direkt innehavda rösträtter 4 304 849
 – indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 – aktier 5,0792 %
 – direkt innehavda rösträtter 4,2853 %
 – indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,2853 % 1 244 849
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 – Fysisk avvecklade
 – Kontantavräknade
 
TOTALT 4,2853 % 1 244 849
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 – namn Thomas Enckell
 – telefon 0705450106
 – mejl thomas@enckell.se
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.