Extra bolagsstämma i Midway ställs in

I samband med försäljningen av Sävsjö Trähus har misstanke om oegentligheter uppstått i bolaget. Utredning pågår och VD har lämnat sin befattning med omedelbar verkan.

Försäljningen av bolaget har avbrutits och den bolagsstämma som skulle hållits den 26 september är inställd.

Malmö den 19 september 2014
Midway Holding AB (publ)

   

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 24 01 eller 0705 – 95 21 95.

  

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2014 kl. 08:30.

Nedladdningsbara dokument

» PDF