Delårsrapport Midway Holding 1/1 – 31/3 2012

  • Nettoomsättning: 546 Mkr (510 Mkr)
  • Resultat före skatt: 19 Mkr (2 Mkr)
  • Periodens resultat: 14 Mkr (1 Mkr)
  • Resultat per aktie: 0,57 kr (0,04 kr)

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2012 14:35
 

Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF