Delårsrapport Midway Holding 1/1 – 30/9 2012

  • Nettoomsättning: 1 718 Mkr (1 661 Mkr)
  • Resultat före skatt: 20 Mkr (-11 Mkr)
  • Periodens resultat: 13 Mkr (-10 Mkr)
  • Resultat per aktie: 0,50 kr (-0,40 kr)

 
Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2012 kl. 08:30.

Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF