Delårsrapport Midway Holding 1/1 – 30/9 2011

  • Nettoomsättning: 1 661 Mkr (1 442 Mkr)
  • Resultat före skatt: -11 Mkr (34 Mkr)
  • Periodens resultat: -10 Mkr (24 Mkr)
  • Resultat per aktie: -0,40 kr (0,98 kr)

 
 

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2011 kl. 16:15.

Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se (https://midwayholding.se/)
E-mail: midway@midwayholding.se (midway@midwayholding.se)

Nedladdningsbara dokument

» PDF