Delårsrapport Midway Holding 1/1 – 30/6 2010

– Nettoomsättning: 958 Mkr (861 Mkr)
– Resultat före skatt: 11 Mkr (-12 Mkr)
– Periodens resultat: 7 Mkr (-13 Mkr)
– Resultat per aktie: 0,30 kr (-0,53 kr)
– Stark balansräkning: Förvärvskapaciteten bedöms till minst 300 Mkr

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 12 10 eller 0705 – 95 21 95

Nedladdningsbara dokument

» PDF