DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2013

Rapportperioden januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 740 Mkr (1 718 Mkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 Mkr (20 Mkr)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5 Mkr (13 Mkr)
 • Vinst per aktie uppgick till -0,25 kr (0,50 kr)
 • Perioden har belastats med 12 Mkr i omstruktureringskostnader varav 8 Mkr för avveckling av Gustaf E Bils verksamhet i Falköping och Alingsås samt 4 Mkr, redovisade under finansnettot, hänförliga till försäljningen av aktierna i EBP

Rapportperioden juli – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 515 Mkr (526 Mkr)
 • Resultatet före skatt uppgick till -7 Mkr (5 Mkr)
 • Teknikföretagens rörelseresultat uppgick till 2 Mkr (3 Mkr)
 • Handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 3 Mkr (6 Mkr)
 • Q3 har belastats med med 8 Mkr i omstruktureringskostnader för avveckling av Gustaf E Bils verksamhet i Falköping och Alingsås
 • Arbetet med att koncentrera verksamheten mot färre och större enheter pågår

Eventuella frågor besvaras av Peter Svensson, telefon 040 – 30 12 10 eller 0705 – 95 21 95

Midway Holding är skyldig att offentliggöra informationen i denna delårsrapport enligt lagen om värde- pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2013, kl. 15:40.

Nedladdningsbara dokument

» PDF