Bokslutskommuniké

Midway Holding
1/1 – 31/12 2011
  • Nettoomsättning: 2 244 Mkr (2 032 Mkr)
  • Resultat före skatt: -21 Mkr (57 Mkr)
  • Periodens resultat: -13 Mkr (37 Mkr)
  • Resultat per aktie: -0,60 kr (1,42 kr)
  • I utdelning per aktie föreslås 0,50 kr (1,50 kr)

Informationen är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 januari 2012 kl. 15:25.

Midway Holding AB (publ)
Gustav Adolfs Torg 47
211 39 Malmö
Org.nr 556323-2536
Tel. 040 – 30 12 10
Internet: www.midwayholding.se
E-mail: midway@midwayholding.se

Nedladdningsbara dokument

» PDF