Årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB har idag hållit årsstämma med ca 80 personer närvarande.

Årsstämman beslöt att till valberedning utse Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Mats Nilstoft.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof (ordförande), Nina Peters och Anders Pålsson.

Till revisor, för tiden intill slutet av 2017 års årsstämma, valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.

      
Malmö den 27 april 2016
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF