Årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB har idag hållit årsstämma med ca100 personer närvarande.

Årsstämman fastställde utdelningsförslaget 0,50 kr per aktie i kontantutdelning. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 30 april.

Bolagsstämman beslutade att till valberedning utse Sten K. Johnson, Annika Bergengren och Jan Bengtsson.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof, Sten K. Johnson (ordförande) och Viveca Rüter.

Till revisor, för tiden intill 2012 års årsstämma, valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, med auktoriserade revisorn Mikael Eriksson som huvudansvarig revisor.

 
Malmö den 25 april 2012
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF