Årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB har idag hållit årsstämma med ca 50 personer närvarande.

Bolagsstämman beslutade att till valberedning utse Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Annika Bergengren.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Lars Frithiof (ordförande) samt nyvaldes Anders Pålsson. Viveca Rüter hade undanbett sig omval.

Till revisor, för tiden intill slutet av 2014 års årsstämma, valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.

Malmö den 23 april 2013
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF