Årsstämma i Midway Holding AB

Midway Holding AB har idag hållit årsstämma med ca 70 personer närvarande.

Årsstämman beslöt att till valberedning utse Anders Bergstrand, Jan Bengtsson och Mats Nilstoft.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof (ordförande) och Anders Pålsson samt nyvaldes Nina Peters.

Till revisor, för tiden intill slutet av 2016 års årsstämma, valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor.

Malmö den 23 april 2015
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF