Ändring av dispositionsförslag

Midway Holding AB publicerade den 31 mars 2017 sin årsredovisning för år 2016. I förvaltningsberättelsen har styrelsen föreslagit att moderbolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsen har idag, med ändring av sitt dispositionsförslag, beslutat föreslå bolagsstämman att den ansamlade förlusten i moderbolaget (41 806 779 kronor) ska täckas genom minskning av reservfonden.

Bolagets revisorer har tillstyrkt det ändrade dispositionsförslaget.
Malmö den 7 april 2017
Midway Holding AB (publ)
Eventuella frågor besvaras av Finanschef Leif Göransson, telefon 0706-65 64 10.

Nedladdningsbara dokument

» PDF