Ändrat rapportdatum för Q3 2017

Rapportdatum för delårsrapport januari-september 2017 har ändrats till den 27 oktober 2017.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sverker sverker.lindberg@midwayholding.se040 – 30 12 10
Lindberg, VD
Sofia Svensson, sofia@midwayholding.se040 – 30 12 10
CFO och vice VD

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl. 14.00 CET.

Nedladdningsbara dokument

» PDF