Ändrade rapportdagar för Midway Holding AB

Med anledning av förändring av sammansättningen av styrelsen i Midway Holding AB har följande förändringar av tidigare meddelade rapportdagar gjorts:
  • Halvårsrapport för perioden januari – juni 2013 kommer att lämnas fredagen den 23 augusti.
  • Bokslutskommuniké för 2013 kommer att lämnas tisdagen den 4 februari 2014.

   
Malmö den 28 maj 2013
Midway Holding AB (publ)

Nedladdningsbara dokument

» PDF