Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 53,45% 2022-12-28
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 29,08% 2022-12-28
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag 1 298 501 4,75% 1,14% 2022-10-27
Svante Nilo Bengtsson med familj 1 133 880 4,15% 1,00% 2022-12-28
Avanza Pension 613 624 2,25% 0,54% 2022-12-28
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,27% 2022-12-28
Peter Svensson 416 096 1,52% 0,37% 2022-12-28
Fam Leif Göransson 333 617 1,22% 0,37% 2022-12-28
Jonas Jonsson 327 278 1,20% 0,35% 2022-12-28
Håkan Blomdahl 318 645 1,17% 0,28% 2022-12-28
Totalt 10 20 500 114 75,01% 88,85%
Övriga 6 829 022 24,99% 11,15%
Totalt antal ägare 4 011 2022-12-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2022-12-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,01% 1,25% 823 839 3 229
1 001 - 10 000 7,52% 2,72% 2 054 859 676
10 001 - 20 000 2,17% 0,74% 593 044 39
20 001 - 89,21% 95,72% 24 379 947 67
Okänd innehavsstorlek -1,91% -0,42% -522 553 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 4 011

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 17 694 087 64,74% 87,52% 116
Privatpersoner 9 754 178 35,69% 12,54% 3 879
Fondbolag 285 872 1,05% 0,25% 6
Pension & Försäkring 84 047 0,31% 0,08% 4
Stiftelse 29 000 0,11% 0,03% 5
Stat 4 505 0,02% 0,00% 1
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Okänd ägartyp -522 553 -1,91% -0,42% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 4 011

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 75,01% 88,85% 20 500 114
De 20 största ägarna 20 81,72% 92,77% 22 334 608
De 30 största ägarna 30 84,13% 94,33% 22 992 517