Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 53,45% 2023-10-27
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 29,08% 2023-10-27
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag 1 352 597 4,95% 1,19% 2023-09-27
Svante Nilo Bengtsson med familj 1 188 463 4,35% 1,05% 2023-05-03
Avanza Pension 535 675 1,96% 0,47% 2023-10-27
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,27% 2023-10-27
Peter Svensson 416 096 1,52% 0,37% 2023-10-27
Jonas Jonsson 338 000 1,24% 0,44% 2023-10-27
Håkan Blomdahl 318 645 1,17% 0,28% 2023-10-27
Fam Leif Göransson 317 117 1,16% 0,36% 2023-10-27
Totalt 10 20 525 066 75,10% 88,95%
Övriga 6 804 070 24,90% 11,05%
Totalt antal ägare 4 033 2023-10-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2023-10-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,03% 1,26% 827 529 3 243
1 001 - 10 000 7,60% 2,77% 2 077 715 689
10 001 - 20 000 2,09% 0,72% 571 670 37
20 001 - 88,63% 95,57% 24 222 635 64
Okänd innehavsstorlek -1,36% -0,31% -370 413 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 4 033

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 17 660 882 64,62% 87,40% 118
Privatpersoner 9 640 503 35,28% 12,55% 3 901
Fondbolag 305 429 1,12% 0,27% 6
Pension & Försäkring 48 074 0,18% 0,05% 2
Stiftelse 29 000 0,11% 0,03% 5
Stat 15 661 0,06% 0,01% 1
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Okänd ägartyp -370 413 -1,36% -0,31% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 4 033

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 75,10% 88,95% 20 525 066
De 20 största ägarna 20 81,60% 92,84% 22 301 070
De 30 största ägarna 30 83,62% 94,31% 22 853 663