Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 53,45% 2022-08-29
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 29,08% 2022-08-29
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag 1 298 501 4,75% 1,14% 2022-06-30
Svante Nilo Bengtsson med familj 1 133 880 4,15% 1,00% 2022-08-29
Avanza Pension 605 465 2,22% 0,54% 2022-08-29
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,27% 2022-08-29
Peter Svensson 416 096 1,52% 0,37% 2022-08-29
Fam Leif Göransson 333 617 1,22% 0,37% 2022-08-29
Jonas Jonsson 322 278 1,18% 0,34% 2022-08-29
Bengt Stillström 288 125 1,05% 0,78% 2022-08-29
Totalt 10 20 456 435 74,85% 89,33%
Övriga 6 872 701 25,15% 10,67%
Totalt antal ägare 4 076 2022-08-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2022-08-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 3,06% 1,26% 836 545 3 297
1 001 - 10 000 7,38% 2,67% 2 017 542 672
10 001 - 20 000 2,50% 0,84% 682 098 45
20 001 - 88,00% 95,42% 24 050 584 62
Anonymt -0,94% -0,20% -257 633 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 4 076

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 17 555 575 64,24% 87,41% 123
Privatpersoner 9 699 904 35,49% 12,49% 3 937
Fondbolag 210 606 0,77% 0,19% 6
Pension & Försäkring 86 075 0,31% 0,08% 4
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Stat 609 0,00% 0,00% 1
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt -257 633 -0,94% -0,20% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 4 076

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 74,85% 89,33% 20 456 435
De 20 största ägarna 20 81,21% 92,64% 22 194 382
De 30 största ägarna 30 83,44% 94,16% 22 803 835