Största ägare

Namn Antal aktier Kapital Röster Verifierat
Tibia Konsult AB 12 335 209 45,14% 53,45% 2022-05-31
Marknadspotential AB 3 303 264 12,09% 29,08% 2022-05-31
Kenneth Lindqvist, privat och genom bolag 1 298 501 4,75% 1,14% 2022-05-31
Svante Nilo Bengtsson med familj 1 133 880 4,15% 1,00% 2022-05-31
Avanza Pension 585 927 2,14% 0,52% 2022-05-31
Inger Bergstrand 420 000 1,54% 2,27% 2022-05-31
Peter Svensson 416 096 1,52% 0,37% 2022-05-31
Fam Leif Göransson 333 617 1,22% 0,37% 2022-05-31
Jonas Jonsson 313 699 1,15% 0,33% 2022-05-31
Bengt Stillström 303 760 1,11% 0,79% 2022-05-31
Totalt 10 20 443 953 74,81% 89,32%
Övriga 6 885 183 25,19% 10,68%
Totalt antal ägare 3 787 2022-05-31
Totalt antal aktier 27 329 136 2022-05-31

Innehavsfördelning

Ägarfördelning efter innehav Kapital Röster Antal aktier Antal kända ägare
1 - 1 000 2,93% 1,22% 801 837 3 014
1 001 - 10 000 7,34% 2,66% 2 006 289 658
10 001 - 20 000 2,37% 0,98% 647 181 42
20 001 - 88,85% 95,46% 24 282 697 65
Anonymt -1,50% -0,33% -408 868 -
Totalt 100,00% 100,00% 27 329 136 3 779

Typfördelning

Typ Aktier Kapital Röster Antal kända ägare
Övriga 17 559 330 64,25% 87,14% 148
Privatpersoner 9 671 396 35,39% 12,73% 3 615
Fondbolag 341 028 1,25% 0,30% 6
Pension & Försäkring 132 250 0,48% 0,13% 5
Stiftelse 34 000 0,12% 0,03% 5
Återköpta Aktier 0 0,00% 0,00% 0
Investment & Kapitalförvaltning 0 0,00% 0,00% 0
Stat 0 0,00% 0,00% 0
Anonymt -408 868 -1,50% -0,33% -
Totalt 27 329 136 100,00% 100,00% 3 779

Koncentration

Koncentration Koncentration Kapital Röster Antal aktier
De 10 största ägarna 10 74,81% 89,32% 20 443 953
De 20 största ägarna 20 81,14% 92,60% 22 175 765
De 30 största ägarna 30 83,71% 94,04% 22 876 222