Om aktien

Midwayaktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm (”Stockholmsbörsen”) Small Cap och bolaget har varit noterat sedan den 28 augusti 1990.

Under 2021 omsattes totalt 5,5 (2,1) miljoner B-aktier i Midway. Värdet på de omsatta aktierna uppgick till 119 (33,5) Mkr. Den genomsnittliga omsättningen av B-aktier uppgick till 22 000 (8 000) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,47 Mkr (0,13) Mkr. Avslut skedde 253 (251) av 253 (252) börsdagar.

Under 2021 ökade B-aktiens börskurs med 36 % medan OMXSGI ökade med 39 %. Midways totala börsvärde, A- och B-aktier, per 2021-12-31 uppgick till 641 Mkr (464 Mkr).

Handelsplats: Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap
Valuta: SEK

Aktie Midway A Midway B
Aktie MIDW A MIDW B
Senast betalt 26,4 SEK 27,1 SEK
Kursutveckling idag -3,6% +3,8%
Börsvärde 734 MSEK 734 MSEK
Kursutveckling i år +12,8% +15,3%
Kursutveckling inkl. utdelning i år +15,8% +18,3%
Lägst i år 20,2 SEK 19,0 SEK
Högst i år 31,8 SEK 31,8 SEK