Om aktien

Midwayaktien handlas på NASDAQ OMX Stockholm (”Stockholmsbörsen”) Small Cap och bolaget har varit noterat sedan den 28 augusti 1990.

Under 2022 omsattes totalt 2,2 (5,5) miljoner B-aktier i Midway. Värdet på de omsatta aktierna uppgick till 59,7 (119) Mkr. Den genomsnittliga omsättningen av B-aktier uppgick till 9 000 (22 000) aktier per börsdag, vilket motsvarar 0,24 Mkr (0,47) Mkr. Avslut skedde 253 (253) av 252 (253) börsdagar.

Under 2022 ökade B-aktiens börskurs med 10,2 % medan OMXSGI minskade med 22,4 %. Midways totala börsvärde, A- och B-aktier, per 2022-12-31 uppgick till 703 Mkr (641 Mkr).

Handelsplats: Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap
Valuta: SEK

Aktie Midway A Midway B
Aktie MIDW A MIDW B
Senast betalt 17,0 SEK 17,7 SEK
Kursutveckling idag +0,0% -1,7%
Börsvärde 477 MSEK 477 MSEK
Kursutveckling i år -33,1% -31,7%
Kursutveckling inkl. utdelning i år -31,9% -30,5%
Lägst i år 16,5 SEK 15,9 SEK
Högst i år 34,0 SEK 35,5 SEK