Finansiell kalender


Fredagen den 15 juli 2022
Delårsrapport för april- juni 2022


Torsdagen den 27 oktober 2022
Delårsrapport för juli- september 2022


Fredagen den 3 februari 2023
Bokslutskommuniké 2022


Torsdagen den 27 april 2023
Delårsrapport för jan-mars 2023 samt årsstämma


Årsredovisningen för  2022 offentliggörs i slutet av mars