Insynspersoner

Rapporterat Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2022-03-03 09:02 Tomas Hilmarsson MIDW B Förvärv +1 000 +20,0% 6 000 2022-03-01
2022-02-23 09:11 Tomas Hilmarsson MIDW B Förvärv +3 371 +206,9% 5 000 2022-02-22
2022-02-22 13:34 Tomas Hilmarsson MIDW B Förvärv +1 629 Ny 1 629 2022-02-21
2021-04-28 22:24 Marknadspotential AB MIDW A Förvärv +22 500 +0,7% 3 303 264 2021-04-28
2021-04-28 22:24 Marknadspotential AB MIDW A Förvärv +8 382 +0,3% 3 280 764 2021-04-28
2021-04-22 16:06 Rikard Fransson MIDW B Förvärv +2 400 +15,0% 18 390 2021-04-22
2021-03-09 12:36 Jan Bertil Bengtsson MIDW B Förvärv +252 666 Ny 252 666 2021-03-08
2021-03-09 10:37 Sverker Lindberg MIDW B Förvärv +2 500 +8,7% 31 242 2021-03-09
2021-03-09 10:27 Erik Billerby MIDW B Förvärv +249 224 Ny 249 224 2021-03-08
2021-03-09 09:48 Svante Nilo Bengtsson med familj MIDW B Förvärv +186 573 +410,8% 231 990 2021-03-08
2021-03-09 09:30 Marknadspotential AB MIDW B Avyttring -688 463 -100,0% - 2021-03-08
2021-03-09 09:30 Marknadspotential AB MIDW A Förvärv +300 000 +10,1% 3 272 382 2021-03-08
2021-03-09 09:04 Marknadspotential AB MIDW B Förvärv +291 106 +73,3% 688 463 2021-03-03
2020-11-04 19:38 Susanne Persson MIDW B Förvärv +3 635 +446,6% 4 449 2020-11-04
2020-11-04 19:38 Susanne Persson MIDW B Förvärv +814 Ny 814 2020-11-03
2020-10-26 14:47 Sverker Lindberg MIDW B Förvärv +2 887 +11,2% 28 742 2020-10-26
2020-10-23 13:56 Rikard Fransson MIDW B Förvärv +3 900 +32,3% 15 990 2020-10-23
2020-04-28 15:49 Anna Söderblom MIDW B Förvärv +10 000 Ny 10 000 2020-04-28
2019-06-14 10:44 Lennart Pihl MIDW B Förvärv +8 000 +80,0% 18 000 2019-06-14
2019-06-05 06:54 Lennart Pihl MIDW B Förvärv +10 000 Ny 10 000 2019-06-04
2019-06-01 08:44 Rikard Fransson MIDW B Förvärv +3 700 +44,1% 12 090 2019-05-31
2019-05-28 16:33 Familjen Eklund MIDW A Förvärv +8 382 Ny 8 382 2019-05-28
2019-05-28 16:33 Familjen Eklund MIDW B Förvärv +865 110 +142,7% 1 471 515 2019-05-28
2018-08-09 02:00 Rikard Fransson MIDW B Förvärv +2 890 - - 2018-08-08
2018-06-13 02:00 Roger Stjernborg Eriksson MIDW B Avyttring -10 000 - - 2018-06-12
2018-02-23 01:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +3 589 - - 2018-02-22
2018-02-21 01:00 Lars Thorén MIDW B Avyttring -10 000 - - 2018-02-20
2018-02-18 01:00 Lars Gunnar Thorén MIDW B Förvärv +10 000 - - 2018-02-13
2018-02-18 01:00 Lars Gunnar Thorén MIDW B Förvärv +10 000 - - 2018-02-16
2018-02-18 01:00 Lars Gunnar Thorén MIDW B Förvärv +10 000 - - 2018-02-12
2018-02-18 01:00 Lars Gunnar Thorén MIDW B Förvärv +20 000 - - 2018-02-14
2018-02-14 01:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +1 088 - - 2018-02-14
2018-02-14 01:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +2 490 - - 2018-02-13
2018-02-12 01:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +3 000 - - 2018-02-12
2018-02-12 01:00 Rikard Fransson MIDW B Förvärv +5 000 - - 2018-02-12
2018-02-11 01:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +9 508 - - 2018-02-09
2017-02-10 01:00 Sverker Lindberg Aktiebevis Svenska Bolag Förvärv +12 234 - - 2017-02-10
2016-11-17 01:00 Sverker Lindberg Aktiebevis Svenska Bolag Förvärv +4 995 - - 2016-11-16
2016-11-14 01:00 Sverker Lindberg Aktiebevis Svenska Bolag Förvärv +444 - - 2016-11-11
2016-10-27 02:00 Sverker Lindberg Aktiebevis Svenska Bolag Förvärv +8 182 - - 2016-10-27
2015-06-08 02:00 Peter Svensson MIDW B Förvärv +1 000 - - 2015-06-05
2015-06-04 02:00 Peter Svensson MIDW B Förvärv +55 - - 2015-06-02
2015-06-04 02:00 Peter Svensson MIDW B Förvärv +2 000 - - 2015-06-02
2015-05-26 02:00 Peter Svensson MIDW B Förvärv +362 - - 2015-05-07
2015-05-08 02:00 Peter Svensson MIDW B Förvärv +4 000 - - 2015-05-07
2015-05-08 02:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +5 000 - - 2015-05-08
2015-05-07 02:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +5 000 - - 2015-05-06
2015-05-04 02:00 Peter Svensson MIDW B Förvärv +10 000 - - 2015-04-28
2015-04-27 02:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +2 000 - - 2015-04-24
2015-04-27 02:00 Leif Göransson MIDW B Förvärv +3 000 - - 2015-04-24