NOM Holding

Normann Olsen Maskin och Norgeodesi, som tillsammans utgör NOM Holding, är två teknikinriktade handelsföretag som är aktiva på den norska marknaden.

Norman Olsen Maskin importerar och säljer slip- och byggmaskiner, lyftutrustning, materialhanterings-utrustning, luftrenare, industridammsugare, Twister rengöringssystem och laser till den norska bygg- och anläggningsbranschen. Under en längre tid har Normann Olsen arbetat för att implementera en ny strategisk riktning för bolaget, genom att fokusera på försäljning av slip- och byggmaskiner. Den nya riktningen för bolaget har utvecklats enligt plan och produkterna har visat en hög avkastning på sysselsatt kapital med en god tillväxtpotential.


Norgeodesi säljer riktinstrument och utrustning för lantmätning, samt bygg- och anläggningsslaser. Erbjudandet mot kund innefattar försäljning, service, support och utbildning för samtliga produkter. Bolaget fortsätter att utvecklas väl, växer på befintliga kunder och förbättrar rörelseresultatet. Norgeodesi har en väl genomarbetad plan för att hålla kostnaderna på en fortsatt låg nivå och bibehålla lönsamheten.


NOM Holding i korthet
Omsättning 2020: 97 (117)
Rörelseresultat 2020: 9 (11)
VD: Joh Einar Solhaug
www.nom.no
www.norgeodesi.no