Landqvist Mekaniska

Landqvist Mekaniska är ett verkstadsföretag som är specialiserade på legotillverkning. Bolaget arbetar framförallt med internationella industrikunder men även med mindre regionala aktörer i Sverige. Landqvist arbetar med kvalificerade komponenter i små och medelstora serier och har även kompletterande maskinparker med egna kundportföljer. Landqvist Mekaniska har bibehållit sin position på marknaden genom att leverera högsta kvalitet med god leveranssäkerhet genom en modern och effektiv maskinpark.

Bolaget arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheten genom att investera i ny teknik och utbildning av personal för att säkerställa och bibehålla en konkurrenskraftig verksamhet. Under 2018 utökades sortimentet med nya material för att möta ett fortsatt starkt behov gällande nya generationer av marin- och industrimotorer. Det täta samarbetet med kunderna har gjort att Landqvist bibehåller den befintliga kundbasen. Största delen av Landqvists kunder exporterar sina produkter, vilket reducerar risken för konjunkturkänslighet.


Landqvist Mekaniska i korthet
Omsättning 2020: 53 (56)
Rörelseresultat 2020: 9 (9)
VD: Hans Bergenholtz
www.landqvistmekaniska.se