HAKI

HAKI utvecklar och levererar säkra, ergonomiska temporära arbetsplatser – som ställningssystem, väderskyddssystem, hängande ställningar och stämpsystem. HAKI erbjuder även förstklassiga tekniska lösningar, produktutbildning, kundsupport och finansieringslösningar – som hjälper kunden att få ut det mesta av sin investering.

Under 2018 har Midway Holdings största innehav HAKI arbetat fram en ny strategi för att ytterligare utveckla bolaget, med målet att skapa en långsiktigt växande verksamhet med stigande lönsamhet.

Grunden i strategin är att HAKI ska utvecklas från ett traditionellt produkttillverkande bolag till ett kund- och marknadsfokuserat bolag som erbjuder system och lösningar. All verksamhet ska utgå från hur bolaget på bästa sätt kan tillfredsställa bolagets kunder och bredda kundbasen.

HAKIs nya strategi vilar på fem byggstenar:

• Geografiskt fokus

• Ökat fokus på segment med komplexa behov

• Förflytta identiteten från produktion till marknad

• Differentierade erbjudanden efter kundtyper som ger ökat mervärde

• Optimering av försörjningskedjan


HAKI i korthet
Omsättning 2020: 343 (548)
Rörelseresultat 2020: 6 (61)
VD: Thomas Schüller
www.haki.se

Sociala medier
Linkedin