FAS Converting

FAS Converting utvecklar, producerar och marknadsför maskinutrustning för konvertering av plastmaterial till produkter på rulle, riktat mot en internationell marknad. Med hjälp av utrustningen tillverkar kunderna huvudsakligen olika former av avfallspåsar i återvunnen plast samt industrifilm. FAS Converting har idag 10 procent av världsmarknaden för maskiner som tillverkar avfallspåsar av olika typ och storlek.

FAS riktar sig till en global marknad och har under året genomfört strategiska insatser för att utöka den tillgängliga marknaden ytterligare. Den nordamerikanska marknaden utgör i dagsläget cirka 35 procent av bolagets försäljning.

Den europeiska marknaden motsvarar 55 procent av försäljningen, med Östeuropa och Balkan som har den mest framträdande utvecklingen. Resterande världen står för övriga 10 procent. Försäljningen av maskiner, som är kärnaffären, motsvarar 70 procent av intäkterna. Resterande del av intäkterna utgörs av eftermarknad med försäljning av servicetjänster och reservdelar som ger ett jämnt flöde av intäkter under året. Försäljningen av maskiner kan variera vilket bidrar till ett ojämnt intäktsflöde över året. En stor andel trogna kunder står för många återkommande orders men på grund av maskinernas långa livslängd skapas en oregelbundenhet i orderingången från återkommande kunder. Marknadsnischen är smal med generellt sett stora kunder vilket innebär få men relativt stora affärer.

Strategin för att bygga långsiktig stabilitet är att fortsätta växa med befintliga kunder, men också genom att nå ut till nya kunder på nya marknader. FAS arbetar med agenter i respektive region och säljer alltid direkt till slutkund. Utöver tre heltidsanställda säljare i bolaget, sker den globala försäljningen genom ett agentnätverk som under 2018 breddats med agenter på Balkanhalvön, i Pakistan, Turkiet, Sydamerika, Sydostasien samt Östeuropa. Nätverket betraktas som en utökad säljkår utan fasta kostnader.


FAS i korthet
Omsättning 2020: 95 (75)
Rörelseresultat 2020: 9 (1)
VD: Aldijana Mehanovic
www.fasconverting.se